Dubinska oštrina, dubina polja (Depth of field)

Nastavljamo sa osnovama 🙂

Pri snimanju aparatom često je moguće primjetiti da svi dijelovi slike nisu izoštreni. Zapravo su savršeno izoštreni samo dijelovi slike koji leže u ravnini koja je paralelna sa ravninom senzora, a udaljena je od objektiva za dužinu jednaku fokusnoj daljini. Svi ostali dijelovi slike nisu u fokusu, ali oni koji se nalaze u blizini te ravnine također izgledaju izoštreni jer se oštrina gubi postupno.

U određenom području je gubitak oštrine zanemariv, i to područje se naziva područjem dubinske oštrine. Dobro je znati i to da se dubinska oštrina gubi to brže što se objekt nalazi bliže objektivu, a udaljavanjem od objektiva se manje gubi na oštrini iz razloga što zrake svjetlosti iz udaljenijih dijelova slike ulaze u leću pod manjim uglom.

Dubinska oštrina može, ali ne mora biti ograničavajući faktor pri fotografiranju. Mnogi fotografi ograničenu dubinsku oštrinu koriste kao sredstvo izražavanja. Da bi povećali efekt dubinske izolacije i smanjili područje dubinske oštrine moramo povećati otvor blende i smanjiti trajanje ekspozicije. Na taj način će područje izoštrenosti biti manje i efekt dubinske izolacije će biti više izražen.

Kako se podešava “dubinska oštrina” ?

Nikako 🙂 Ne postoji točkić na aparatu 🙂 Dubinsku oštirnu određuju otvor blende i sama vrsta objektiva.

Efekti dubinske oštrine

Na sljdeće dvije slike možemo vidjeti efekat dubinske oštrine kod promjene otvora blende

Na prvoj slici djevojka koja je bliža objektivu je u fokusu dok ostala djeca polako izlaze van fokusa dok na drugoj slici gdje je otvor blende manji (f22) vidimo svu djecu u fokusu pa čak i livadu i kuću u pozadini.

Već sam napisao da je ovo jedan od elemenata kojim se fotografi često koriste kod ličnog izražavanja.

Kod slikanja portreta najčešće se korsiti veći otvor blende tako da lice bude izoštreno i u fokusu a pozadina u efektu blura, kao na sljedećoj slici

Obrnuto ovome, kod slikanja pejzaža ćemo recimo koristiti najmanji otvor blende (f22) da bi pohvatali sve detalje kilometrima daleko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s